ASBESTIPURKU JA ASBESTIKARTOITUKSET

Suoritamme asbestityöt kaikenlaisissa kohteissa laajalla toimialueellamme: Helsinki, Espoo, Vantaa, Nurmijärvi ja muu Uusimaa sekä koko Etelä-Suomi. Palvelemme asbesti- ja haitta-aineasioissa yksityis- ja yritysasiakkaita sekä muita rakennusalan yrityksiä.

Asbestipurkutyöt ammattitaidolla ja viranomaisten määräyksiä noudattaen

Asbestia sisältävien kohteiden purku on erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä. Rakennustimantti on valtuutettu asbestitöiden ammattilainen. Meillä on asbestitöihin tarvittavat luvat sekä asianmukaiset laitteet ja materiaalit. Asbestipurkajillamme on tarvittava pätevyys, koulutus ja varusteet. Hoidamme myös tarvittavat viranomaisilmoitukset ennen asbestityön aloittamista.

Asbestipurkutöissä käytetään erikoissuodattimilla varustettuja suurtehoimureita, jotta pöly ei pääse leviämään. Asbestipöly läpäisee tavalliset hengityssuojaimet ja suodattimet, joten siltä on lähes mahdotonta suojautua itse. Huolehdimme työntekijöiden sekä kiinteistössä liikkuvien henkilöiden turvallisuudesta. Asbestijätteet kuljetamme asianmukaisesti ja turvallisesti jätteidenkäsittelylaitokseen. Töiden lopuksi tarkistetaan analyysituloksin, että purkukohteen ilma on puhdasta ja turvallista. 

Meiltä myös asbestikartoitukset

Vuonna 2016 päivitetyn asbestilainsäädännön mukaan asbestikartoitus tulee tehdä, jos asunto on rakennettu ennen vuotta 1994 ja siinä tullaan suorittamaan purkutöitä esimerkiksi remontin yhteydessä. Suoritamme tarvittavat asbestikartoitukset luotettavasti ja ammattitaidolla kaikenlaisissa kohteissa. Asbestikartoituksessa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys havainnoinnein ja tarvittavin näytteenotoin. Asbestinäytteet tutkitaan asiantuntevissa laboratorioissa. Kartoituksesta laaditaan raportti, jonka tavoitteena on hallita korjaus- tai purkutöiden aikaisia sekä niiden jälkeisiä terveys- ja ympäristöriskejä.

Mitä on asbesti

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista. Hyväkuntoiset asbestimateriaalit eivät aiheuta ongelmia, mutta rikkoutuneet materiaalit saattavat levittää asbestipölyä ilmaan. Suomessa asbestia käytettiin rakentamisessa 1920–1990-luvuilla, kunnes sen käyttö kiellettiin vuonna 1994. Melkein jokainen vanhempi rakennus sisältää asbestia jossain muodossa. Asbestia käytettiin yleisesti rakennusmateriaalina sekä rakennusvaiheessa että korjaustöissä.

Missä asbestia voi olla

Asbestia on yleisesti käytetty esimerkiksi laasteissa, maaleissa ja liimoissa. Sitä voi olla myös ilmanvaihtokanavissa tai vesi- ja viemäriputkissa. Asbestia on käytetty myös katto- ja sisäverhouslevyissä sekä julkisivumateriaaleissa. Sinun ei tarvitse itse tietää onko kohteessasi asbestia, me selvitämme sen ja teemme tarvittavat kartoitukset näytteenottoineen. Hoidamme asbestipurkutyöt turvallisesti ja ammattitaidolla aina asbestikartoituksesta jätteiden poiskuljetukseen saakka.

Haitta-ainepurku ja Homepurku

Rakennustimantti hoitaa turvallisesti myös muut haitta-ainepurut kuten öljyt, raskasmetallit (esim. lyijy), kreosootin ( kuten kivihiilipiki), PCB-yhdisteet sekä betoniin imeytyneet haitalliset aineet sekä homepurkutyöt. Nämä työt luokitellaan vaaralliseksi työksi, joten anna ne ammattilaisten tehtäväksi.

Home on hengitettynä vaarallista terveydelle ja pitkäaikaisen altistumisen on todettu aiheuttavan muun muassa astmaa. Purettava kohde eristetään muista tiloista ja alipaineistetaan mikro- tai hienosuodattimella varustetulla alipaineistajalla. Tällä tavoin estetään purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen työalueen ulkopuolelle. Purkutöiden jälkeen tilat käsitellään tarvittaessa desinfiointiaineella, joka tuhoaa loput homeitiöt. Purkujäte pakataan tiiviisti astioihin tai säkkeihin, joilla jäte kuljetetaan suojatulle vaihtolavalle tai konttiin. Kaikki jätteet toimitetaan asianmukaiselle jätteenkäsittelypaikalle.

 Kun tarvitset asiantuntevaa palvelua asbesti- tai muissa haitta-aineasioissa, ota yhteyttä!


Asbesti - Asbestin purkutyöt - Asbestipurku - Asbestin purku - Asbestikartoitus -  Asbestin toteaminen - Asbestinäyte - Asbestipurku Helsinki - Asbestipurku Vantaa -  Asbestipurku Espoo - Asbestipurku Uusimma - Asbestipurku Etelä-Suomi - Homepurkutyöt - Haitta-ainepurku 

Tee tarjouspyyntö!

Pyydä tarjous tai kysy lisää - olemme yhteydessä mahdollisimman pian.